Crveni ribizl Za razliku od banane ribizl  ne treba zaštiti  preko zime. Najbolje ga je posaditi  na južnoj strani, u rahlu zemlju koji prethodno treba pognojiti stajskim gnojivom.