Banana Sadnicu banane dobio sam od prijatelja, prije pet godina.Jedne godine uspjelo se toliko razviti da sam uspio i dobiti plodove. Postupak sadnje banane je slijedeći: Uzeo sam staru